CỌ

access_time 6 Tháng bảy, 2019 person Ngọt Hoàng

#BảnKhéo gồm 80 hộ sinh sống, 397 nhân khẩu họ đều là anh em họ hàng, thông gia.. Họ sống ở nhà sàn, lợp lá cọ bản mình có 78 ngôi nhà sàn. Nhà rộng thì 5 gian, nhỏ 3 gian...

Ngoài sự bạt ngàn của rừng mai trên núi, BảnKhéo chúng mình còn có những đồi cọ bên dưới núi phần đất thịt.

Các bài viết mới

RAU BÒ KHAI

6 Tháng bảy, 2019


CỌ

6 Tháng bảy, 2019


LÁ TẮM TRẺ Ở NÚI

6 Tháng bảy, 2019


MÙA MĂNG MAI VỀ TRÊN BẢN

6 Tháng bảy, 2019GOM RƠM

18 Tháng sáu, 2019


GÓC BẾP NGƯỜI TÀY

18 Tháng sáu, 2019


CỎ LÊN NGÚT VƯỜN

17 Tháng sáu, 2019


CÂY TỎI CỦA BẢN

17 Tháng sáu, 2019

Bài viết tiêu biểu

MÙA MĂNG MAI VỀ TRÊN BẢN

6 Tháng bảy, 2019


RAU BÒ KHAI

6 Tháng bảy, 2019


CÂY TỎI CỦA BẢN

17 Tháng sáu, 2019


CỌ

6 Tháng bảy, 2019


NƯỚC ĐẦU NÚI

16 Tháng sáu, 2019


LÁ TẮM TRẺ Ở NÚI

6 Tháng bảy, 2019PHẦN 1: ĐƯỜNG LÊN YÊN BÁI

16 Tháng sáu, 2019


CỎ LÊN NGÚT VƯỜN

17 Tháng sáu, 2019