ĐỒ TƯƠI

Chọn tiêu chí hiển thị

Xuất xứ

Xuất xứ

Đánh bắt tự nhiên, không dùng chất bảo quản độc hại.
Đánh bắt tự nhiên, không dùng chất bảo quản độc hại.
Xuất xứ: Bình Thuận
[500g] 165.000 ₫
Đánh bắt tự nhiên, không dùng chất bảo quản độc hại.
Đánh bắt tự nhiên, không dùng chất bảo quản độc hại.
Xuất xứ: Quãng Ngãi
[Kg] 255.000 ₫
Thịt heo từ trang trại ở Bắc Giang, không kháng sinh, không thức ăn công nghiệp, không thuốc tăng trọng
Thịt heo từ trang trại ở Bắc Giang, không kháng sinh, không thức ăn công nghiệp, không...
Xuất xứ: Hà Nội
[400-500g] 160.000 ₫
Đánh bắt tự nhiên, không sử dụng chất bảo quản độc hại.
Đánh bắt tự nhiên, không sử dụng chất bảo quản độc hại.
Xuất xứ: Bình Thuận
[500g] 75.000 ₫
Đánh bắt tự nhiên, không sử dụng chất bảo quản độc hại.
Đánh bắt tự nhiên, không sử dụng chất bảo quản độc hại.
Xuất xứ: Đồng Nai
[500g] 105.000 ₫
Chăn nuôi theo phương pháp truyền thống.
Chăn nuôi theo phương pháp truyền thống.
Xuất xứ: Lâm Đồng
[1.2kg] 255.000 ₫